Equipo Profesional

FEBRERO AVOGADOS

O equipo profesional de FEBRERO AVOGADOS está formado por xuristas expertos nas distintas especialidades do Dereito, firmemente comprometidos cos intereses dos nosos clientes, baixo as premisas de consecución da excelencia profesional, xunto cunha alta esixencia ética en tal prestación aspirando a merecer a plena confianza dos seus clientes e da sociedade na que se insire.

A busca da calidade e o espíritu de superación son as premisas sobre as que se sustenta a nosa relación cos clientes, que valoran a nosa capacidade de innovación, estudio e integración, e que nos chegan a ver como parte integrante da súa actividade.

Abogados  Santiago de Compostela Despacho de Abogados Santiago de Compostela Bufete de Abogados Santiago de Compostela Abogados  Santiago de Compostela

Listado de socios e colaboradores

Xosé Febrero Bande, avogado

  Xosé Febrero Bande, avogado

 • Licenciado en dereito USC (1980-85)
 • Colexiado ICA Santiago nº 815.
 • Asesor externo de varios Concellos.
 • Asesor xurídico de empresas.
 • Asesor externo de Asesorías de Empresas
 • Colaborador da Escola de Práctica Xurídica de Santiago
 • Especialista en dereito laboral e mercantil, e dereito empresarial.
 • Especialista en internacionalización de empresas.
Juan Antonio Rey Couselo, avogado

  Juan Antonio Rey Couselo, avogado

 • Licenciado en dereito USC (1998-2003)
 • Asesor xurídico da Federación Galega de Baloncesto
 • Xuiz único de Competición da Federación Galega de Baloncesto
 • Director e Asesor Xurídico de HOLÍSTICA INTERNACIONAL SERVICIOS INTEGRALES SL. Consultoría de xestión empresarial, avaliación ambiental estratéxica e formación.
 • Asesor externo da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE
 • Asistencia técnica e xurídica de EDPREVEWABLE.
 • Especialista en dereito penal e dereito de responsabilide civil e tráfico.
Silvia Estévez Gil, avogada

  Silvia Estévez Gil, avogada

 • Licenciada en dereito USC (2008-2013) Máster en Avogacía (2013-2015)
 • Colexiada ICA Santiago nº 2870.
 • Compatibilizando coa sua prestación como avogada, prestou servizos, entre outras, para as seguintes empresas ou institucións:
  • ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (abril-outubro 2017)
  • Área de Urbanismo do Concello de Ames (Ames, outubro - decembro 2014)
  • Instituto Galego de Consumo (abril 2014)
  • Rexistro da Propiedade de Santiago de Compostela e Oficina Liquidadora do Imposto de Sucesións e Doazóns (febreiro 2013).
  • Especialista en dereito penal (violencia de xénero, lesións, tráfico).
  • Especialista en dereito civil (familia, e reclamacións de cantidades).
  • Especialista en dereito bancario e dereito administrativo.
Verónica González Borrajeros, avogada

  Verónica González Borrajeros, avogada

 • Licenciada en dereito USC (2008-2013) e Máster en Avogacía (2013-2015)
 • Colexiada ICA Santiago nº 2882.
 • Actualmente compatibilizando coas súas función como avogada, está colaborando coa ASESORÍA PALLARÉS de Vigo, asumindo as funcións de Asesoramente xurídico-laboral aos clientes da Asedoría, e apoio ao departamento Fiscal-Contable.
 • Especialista en dereito económico e dereito empresarial.